Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
Thứ ba, 30/10/2018

Công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại PECC3

Xuất phát từ Tầm nhìn “EVNPECC3 sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, xây dựng công trình năng lượng, công nghiệp và cơ sở hạ tầng uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam và khu vực” và Sứ mệnh “EVNPECC3 cung cấp các giải pháp xây dựng hiệu quả và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp với đội ngũ có năng lực cao, tinh thần đồng đội, góp phần phát triển kinh tế đất nước”, trong thời gian qua PECC3 luôn luôn quan tâm sâu sắc đến công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ để nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực. Công ty đã cử cán bộ tham dự nhiều khóa đào tạo cán bộ quản lý dự nguồn do EVN tổ chức, một số khác được đào tạo giám đốc điều hành (CEO) tại các cơ sở bên ngoài.

Về chuyên môn nghiệp vụ, Công ty đã tổ chức đào tạo cho các kỹ sư về Quản lý dự án, bồi dưỡng kiến thức đấu thầu và luật đấu thầu, mẫu hợp đồng FIDIC, các lớp chỉ dẫn kỹ thuật… Nhờ đó, nhiều người trong số họ đã thi và được cơ quan quản lý Nhà nước cấp các chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, hoạt động xây dựng, đấu thầu, thiết kế và giám sát thi công PCCC…

daotao 0001

Đào tạo về xây dựng niềm tin cho cán bộ quản lý.

Đối với các kỹ sư trẻ, Công ty thực hiện trang bị cho họ kiến thức về Văn hóa doanh nghiệp, hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, hệ thống an toàn thông tin theo ISO 27000 cùng với các kỹ năng cơ bản như thuyết trình, trình bày văn bản và đàm phán…

Đứng trước xu hướng tất yếu về phát triển công nghệ trong công tác tư vấn thiết kế, đáp ứng với cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, là nơi quy tụ giữa công nghệ thông tin (IT) với công nghệ vận hành (OT). Xác định đây là hướng đi cần thiết để nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Công ty, PECC3 đang hướng cho các kỹ sư trẻ của mình vào việc đầu tư nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới trong thiết kế, trước mắt là các ứng dụng thiết kế 3D. 

daotao 002

Tại một buổi đào tạo các kỹ sư trẻ.

Phan Thu Hồng

Page top