Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất

Môi Trường

Giới thiệu

+ Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường;
+ Đánh giá tác động xã hội;
+ Kế hoạch bồi thường và tái định cư;
+ Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số, …
+ Phục vụ phát triển các dự án điện

energy environment

Bạn có ý tưởng, bạn cần được tư vấn, liên hệ ngay với PECC3?

Page top