Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất

Lưới điện

Giới thiệu

Là mảng tư vấn truyền thông của PECC3. Đến nay, PECC3 đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn cho EVN, NPT và các khách hàng khác để xây dựng hàng chục ngàn cây số đường dây tải điện và hàng trăm trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV.
Tư vấn các công trình lưới điện:

  • Lập quy hoạch phát triển điện lực
  • Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT)
  • Thiết kế (TKKT, TKBVTC – TDT)
  • Thẩm tra
  • Giám sát thi công
  • Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, đo võe bản đồ giải thửa
  • Phương án đền bù giải phóng mặt bằng
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án lưới điện đến 500kV
Đường dây 500kV Quảng Ninh

Các dự án Đường dây

STTTên dự ánQuy mô
(Số mạch x km)
Đường dây 500kV
1Đà Nẵng – Hà Tĩnh2×125
2Phú Mỹ – Sông Mây2×66
3Sông Mây – Tân Định2×41
4Quảng Ninh – Hiệp Hòa2×140
5Sông Mây – Tân Uyên2×20
6Long Phú – Ô Môn2×85
7Sông Hậu – Đức Hòa2×133
8Đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 22×80
9Đức Hòa – Chơn Thành2×105
10O Môn – Thôt Nốt2×35
Đường dây 220kV
1 Thốt Nốt – Châu Đốc – Tình Biên2×96
2Mỹ Tho – Bến Tre2×16
3Kiên Lương – Châu Đốc1×72
4Hàm Thuận – Phan Thiết1×70
5Tân Định – Bến Cát 12×16
6Vĩnh Long – Trà Vinh2×65
7Buôn Kuôp – Đắk Nông2×60
8Đắk Nông – Phước Long – Bình Long2×95
9Trảng Bàng – Tây Ninh2×50
10Sông Mây – Uyên Hưng2×21
11Tân Định – Uyên Hưng2×16
12Bến Tre – Mỏ Cày2×16
13Long Phú – Cần Thơ – Trà Nóc2×85
14Long Phú – Sóc Trăng2×35
15Cai Lậy – Cao Lãnh2×57
16Cao Lãnh – Thốt Nốt2×32
17Tân Uyên – Thuận An4×13
18Đông Hà – Huế2×78
19Cáp ngầm Sài Gòn – Quận 82×6
Đường dây 110kV
1Phú Lâm – Đức Hòa2×35
2Phú Lâm – Mỹ Tho1×60
3Xuân Lộc – Cẩm Mỹ2×30
4Đại Ngãi – Trần Đề1×100
5Châu Đốc – Tri Tôn1×37
6Đà Nẵng – Đại Lộc2×125
7Ba Đồn – Sông Gianh2×21
8đấu nối thủy điện Yantanshien2×26
9Thị Vải – Posco4×46
10Krong Buk – Cư M’Ga2×20
11Hòa Bình – Krong Ana2×9
12Cáp ngầm 110kV Quận 8 – Chánh Hưng2×5
13Cáp ngầm Nam Sài Gòn – Nam Sài Gòn 32×5
14Cáp ngầm Đà Nẵng – Liên Trì2×5,3

Các dự án Trạm biến áp

STTTên dự ánQuy mô
Trạm biến áp 500kV
1Sông Mây600MVA & 250 MVA
2Tân Uyên và đấu nối900MVA & 220kV, 250MVA
3Đức Hòa & đấu nối900MVA
4Trung tâm Điện lực Long Phú600MVA
5Nâng công suất các TBA Ô Môn (thay MBA 900MVA)
6Quảng Ninh600MVA & 250 MVA
7Pleiku600MVA & 250 MVA
8Thay đổi SPP 220kV thành 500kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu
9Chơn Thành
10Mở rộng các lộ ra tại TBA 500kV Phú Mỹ, Tân Định, Pleiku
Trạm biến áp 220kV
1GIS Quận 82x250MVA
2Long Xuyên1x250MVA
3Cần Thơ1x250MVA
4Mỹ Xuân2x250MVA
5Thuận An & đấu nối2x250MVA
6Trà Vinh2x125MVA
7Uyên Hưng2x250MVA
8Tây Ninh2x250MVA
9KCN Phú Mỹ 2 và đấu nối2x250MVA
10Đức Trọng220kVx125MVA & 110kVx40MVA
11Xuân Lộc1x250MVA
12Phan Thiết125MVA
13Mỏ Cày2x125MVA
14Bình Long2x125MVA
15Trảng Bàng2x250MVA
16Mỹ Phước2x250MVA
17Chấu Đốc2x125MVA
18Tao Đàn máy 2250MVA
19Long An2x125MVA
20Cao Lãnh2x125MVA
21Bến Tre2x125MVA
22Cà Mau2x250MVA
23Quảng Ngãi125MVA
24Nâng công suất trạm biến áp Krông Buk125MVA
25Đa Nhim2x63MVA
26Tycoons4x100MVA
27Bắc Ninh 2 và đấu nối3x250MVA
Trạm biến áp 110kV
1Tân Bình63MVA
2Đồng Phú63MVA
3Hòa Thành1x63MVA
4Phước Đông1x63MVA
5Phước Đức1x63MVA
6Nam Phú Quốc63MVA
7Bắc Phú Quốc63MVA

Bạn có ý tưởng, bạn cần được tư vấn, liên hệ ngay với PECC3?

Page top