Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel

Lưới điện

Giới thiệu

Là mảng tư vấn truyền thống của PECC3. Đến nay, PECC3 đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn cho EVN, NPT và các khách hàng khác để xây dựng hàng chục ngàn cây số đường dây tải điện và hàng trăm trạm biến áp có cấp điện áp đến 500kV.
Tư vấn các công trình lưới điện:

  • Lập quy hoạch phát triển điện lực
  • Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT)
  • Thiết kế (TKKT, TKBVTC – TDT)
  • Thẩm tra
  • Giám sát thi công
  • Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, đo vẽ bản đồ giải thửa
  • Phương án đền bù giải phóng mặt bằng
  • Báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án lưới điện đến 500kV
Đường dây 500kV Quảng Ninh

Các dự án Đường dây

STT Tên dự án Quy mô
(Số mạch x km)
Đường dây 500kV
1 Đà Nẵng – Hà Tĩnh 2×125
2 Phú Mỹ – Sông Mây 2×66
3 Sông Mây – Tân Định 2×41
4 Quảng Ninh – Hiệp Hòa 2×140
5 Sông Mây – Tân Uyên 2×20
6 Long Phú – Ô Môn 2×85
7 Sông Hậu – Đức Hòa 2×133
8 Đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 2×80
9 Đức Hòa – Chơn Thành 2×105
10 O Môn – Thôt Nốt 2×35
Đường dây 220kV
1  Thốt Nốt – Châu Đốc – Tình Biên 2×96
2 Mỹ Tho – Bến Tre 2×16
3 Kiên Lương – Châu Đốc 1×72
4 Hàm Thuận – Phan Thiết 1×70
5 Tân Định – Bến Cát 1 2×16
6 Vĩnh Long – Trà Vinh 2×65
7 Buôn Kuôp – Đắk Nông 2×60
8 Đắk Nông – Phước Long – Bình Long 2×95
9 Trảng Bàng – Tây Ninh 2×50
10 Sông Mây – Uyên Hưng 2×21
11 Tân Định – Uyên Hưng 2×16
12 Bến Tre – Mỏ Cày 2×16
13 Long Phú – Cần Thơ – Trà Nóc 2×85
14 Long Phú – Sóc Trăng 2×35
15 Cai Lậy – Cao Lãnh 2×57
16 Cao Lãnh – Thốt Nốt 2×32
17 Tân Uyên – Thuận An 4×13
18 Đông Hà – Huế 2×78
19 Cáp ngầm Sài Gòn – Quận 8 2×6
Đường dây 110kV
1 Phú Lâm – Đức Hòa 2×35
2 Phú Lâm – Mỹ Tho 1×60
3 Xuân Lộc – Cẩm Mỹ 2×30
4 Đại Ngãi – Trần Đề 1×100
5 Châu Đốc – Tri Tôn 1×37
6 Đà Nẵng – Đại Lộc 2×125
7 Ba Đồn – Sông Gianh 2×21
8 đấu nối thủy điện Yantanshien 2×26
9 Thị Vải – Posco 4×46
10 Krong Buk – Cư M’Ga 2×20
11 Hòa Bình – Krong Ana 2×9
12 Cáp ngầm 110kV Quận 8 – Chánh Hưng 2×5
13 Cáp ngầm Nam Sài Gòn – Nam Sài Gòn 3 2×5
14 Cáp ngầm Đà Nẵng – Liên Trì 2×5,3

Các dự án Trạm biến áp

STT Tên dự án Quy mô
Trạm biến áp 500kV
1 Sông Mây 600MVA & 250 MVA
2 Tân Uyên và đấu nối 900MVA & 220kV, 250MVA
3 Đức Hòa & đấu nối 900MVA
4 Trung tâm Điện lực Long Phú 600MVA
5 Nâng công suất các TBA Ô Môn (thay MBA 900MVA)
6 Quảng Ninh 600MVA & 250 MVA
7 Pleiku 600MVA & 250 MVA
8 Thay đổi SPP 220kV thành 500kV Trung tâm Điện lực Sông Hậu
9 Chơn Thành
10 Mở rộng các lộ ra tại TBA 500kV Phú Mỹ, Tân Định, Pleiku
Trạm biến áp 220kV
1 GIS Quận 8 2x250MVA
2 Long Xuyên 1x250MVA
3 Cần Thơ 1x250MVA
4 Mỹ Xuân 2x250MVA
5 Thuận An & đấu nối 2x250MVA
6 Trà Vinh 2x125MVA
7 Uyên Hưng 2x250MVA
8 Tây Ninh 2x250MVA
9 KCN Phú Mỹ 2 và đấu nối 2x250MVA
10 Đức Trọng 220kVx125MVA & 110kVx40MVA
11 Xuân Lộc 1x250MVA
12 Phan Thiết 125MVA
13 Mỏ Cày 2x125MVA
14 Bình Long 2x125MVA
15 Trảng Bàng 2x250MVA
16 Mỹ Phước 2x250MVA
17 Chấu Đốc 2x125MVA
18 Tao Đàn máy 2 250MVA
19 Long An 2x125MVA
20 Cao Lãnh 2x125MVA
21 Bến Tre 2x125MVA
22 Cà Mau 2x250MVA
23 Quảng Ngãi 125MVA
24 Nâng công suất trạm biến áp Krông Buk 125MVA
25 Đa Nhim 2x63MVA
26 Tycoons 4x100MVA
27 Bắc Ninh 2 và đấu nối 3x250MVA
Trạm biến áp 110kV
1 Tân Bình 63MVA
2 Đồng Phú 63MVA
3 Hòa Thành 1x63MVA
4 Phước Đông 1x63MVA
5 Phước Đức 1x63MVA
6 Nam Phú Quốc 63MVA
7 Bắc Phú Quốc 63MVA

Bạn có ý tưởng, bạn cần được tư vấn, liên hệ ngay với PECC3?

Page top