Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất

Năng lượng tái tạo

Giới thiệu

PECC3 cung cấp dịch vụ năng lượng tái tạo về quy hoạch, khảo sát tiềm năng gió và điện mặt trời, lựa chọn địa điểm, lựa chọn công nghệ và giải pháp kỹ thuật, lập F/S, hồ sơ mời thầu, đánh giá nhà thầu, thương thảo để ký hợp đồng, giám sát thi công năng lượng tái tạo và đưa nhà máy vào vận hành thương mại

năng lượng tái tạo

Thông tin dự án

 • Lập Quy hoạch phát triển điện gió toàn quốc (năm 2012) và các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Bạc Liêu;
 • Lập Quy hoạch phát triện điện sinh khối tỉnh Hậu Giang;
 • Lập Quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng huyện đảo Phú Quốc, Côn Đảo;
 • Lựa chọn địa điểm, thiết kế, giám sát lắp đặt, vận hành và thu thập số liệu trên 70 cột quan trắc gió (cao từ 45m – 100m);
 • Lựa chọn địa điểm dự án; Đánh giá tài nguyên gió tại các địa điểm lựa chọn (các dự án được tài trợ bởi WB, GIZ);
 • Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án điện gió: An Phong (108MW), Nhơn Hội (27MW), Phước Thể (30MW), Thuận Nhiên Phong (50MW), Langbiang (40MW), SGBT (200MW), Phú Lạc (40MW), PVP (80MW), IMPSA Hòa Thắng (30MW), Miền Đông (90MW), Enfinity (124.5MW), Trung Nam (90MW), IMPSA Sóc Trăng (31.5MW),  Thanh Phong (29.7MW), Hanbaram (117.3MW), Phước Minh (30MW), Quốc Vinh (30MW), Tiến Thành (30MW), Đầm Nại (40MW), Vĩnh hải (28.9MW);
 • Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi / đề xuất bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời: Đăk Nông (30MW), Tuy Phong (30MW), Bình Thuận (30MW), Trị An (126MW), Sao Mai (210MW), Srepok 4 (100MW), Dầu Tiếng (550MW), Cư Jút (50MW), Đa Dâng 2 (22.6MW), Mỹ Sơn (200MW), Phú Yên 1 (50MW), Quảng Trị (50MW), Vĩnh Long (30MW), Bắc Bình (50MW), Sonadezi Châu Đức (100MW), Thuận Niên Phong 1 (40MW), Thuận Niên Phong 2 (44MW), Trung tâm NLMT Long An gồm GAIA (90MW), BCG Băng Dương (40MW), Mặt trời đỏ (60MW);
 • Khảo sát lập báo cáo tiền khả thii các dự án điện sinh khối: nhà máy điện đốt trấu Đình Hải, nhà máy điện đốt bã mía Phụng Hiệp;
 • Khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án điện gió: Nhơn Hội (27MW), Phú Quý (6MW), Phú Lạc 1(24MW), Thuận Nhiên Phong (32MW), Trung Nam (90MW), Lợi Hải 2 (28.9MW), Đầm Nại 1 (6MW), Đầm Nại 2 (34MW);
 • Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án điện mặt trời: Tuy Phong (30MW), Trị An (45MW), Sao Mai (210MW), điện mặt trời trên mái các trạm biến áp 110KV/ 220KV/ 500KV;
 • Hỗ trợ kỹ thuật các dự án: Nghiên cứu tích hợp gió Việt Nam, Hướng dẫn quy hoạch phát triển điện gió tỉnh, Lập bản đồ gió Việt Nam, Nâng cao năng lực và quy mô đầu tư điện gió Việt Nam, Khuyến khích lắp đặt ĐMT trên mái nhà huyện Côn Đảo;
 • Tư vấn thẩm tra nhà máy điện gió Công Lý (99.2MW), nhà máy ĐMT Đa Mi (47.5MW);
 • Tư vấn lập HSMT, chọn nhà thầu EPC và giám sát nhà máy điện gió Phú Lạc (24MW), Mũi Dinh (37.6MW).

Bạn có ý tưởng, bạn cần được tư vấn, liên hệ ngay với PECC3?

Page top