Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel

Nhiệt điện

Giới thiệu

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) là một công ty tư vấn thiết kế hàng đầu Việt Nam. PECC3 cung cấp các dịch vụ đa ngành rộng rãi về thiết kế kỹ thuật các dự án điện và đã thực hiện thành công rất nhiều dự án điện khác nhau, chẳng hạn như các dự án nhiệt điện, thủy điện, năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện, từ quy hoạch điện, khảo sát địa hình, thủy văn, nghiên cứu tiền khả thi/khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, quản lý dự án, giám sát công trường đối với các dự án tổng thầu và không phải tổng thầu (EPC, non-EPC).

PECC3 cam kết đảm bảo chất lượng, và PECC3 đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 27000 (hệ thống quản lý an toàn thông tin). PECC3 cũng đã phát hành các báo cáo chính sách về chất lượng để đảm bảo tiêu chuẩn cao cho tất cả các dự án.

PECC3, là một công ty tư vấn thiết kế xây dựng điện mạnh và uy tín, có kinh nghiệm và chuyên môn phong phú về các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, đường dây truyền tải và năng lượng tái tạo. PECC3 tự hào là Tư vấn chính trong rất nhiều dự án nhà máy nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện, đặc biệt là các dự án sau:

 • Quy hoạch các trung tâm nhiệt điện than Quảng Trạch (2400 MW), Long Phú (4400 MW), Quảng Trị (2400 MW), Nghi Sơn (1800 MW);
 • Lập, thiết kế và soạn thảo chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm khảo sát công trường) cho các dự án sau:
  • PVN: Nhà máy nhiệt điện than Long Phú 1 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Sông Hậu 1 (2×600 MW);
  • Các dự án BOT: Nhà máy nhiệt điện than Long Phú 2 (2×600 MW) (TATA POWER), nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 2 (2×600 MW) (MC/KEPCO);
  • EVN: Nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 1 (2×300 MW), nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn IV (750 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 mở rộng (1×600 MW).
 • Lập, thiết kế và soạn thảo chi tiết Thiết kế kỹ thuật (TD), hay thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) cho dự án nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 1 (2×300 MW), dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn (750 MW), dự án nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 mở rộng (1×600 MW), dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp Hiệp Phước (1200 MW);
 • Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở cho dự án nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 1 (2×600 MW), dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 4 (2×600 MW), dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn III (750 MW)
 • Chịu trách nhiệm về kỹ sư của Chủ đầu tư:
  • Trong quá trình vận hành thương mại: nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 1 (2×300 MW), Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 đuôi hơi mở rộng (165 MW), nhà máy điện Bà Rịa (37,5 MWx6 + 25 MWx2, tua bin khí), nhà máy nhiệt điện than Mạo Khê (2×120 MW), nhà máy nhiệt điện than Sơn Động (2×110 MW); nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 4 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 (2×600 MW).
  • Các dự án đang thi công: nhà máy nhiệt điện than Vĩnh tân 4 mở rộng (1×600 MW).
 • Hơn nữa, chúng tôi có kinh nghiệm phong phú về việc cung cấp và vận chuyển than. PECC3 tự hào là tư vấn duy nhất chuyên lập chi tiết các báo cáo về cung cấp và vận chuyển than cho dự án đầu tiên của EVN sử dụng than nhập khẩu, dự án nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 (2×600 MW).

PECC3 có các mối quan hệ chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và v.v…

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Chú thích:

ĐTM: Đánh giá tác động môi trường NMNĐ: Nhà máy nhiệt điện NMNĐ CTHH: Nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp
STT Dự án Công suất Chủ đầu tư Dịch vụ của PECC3 thực hiện
Lập bổ sung quy hoạch điện Lập dự án đầu tư xây dựng Lập Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi (Pre-FS) Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) Báo cáo ĐTM Thiết kế cơ sở Tổng mức đầu tư/Dự toán Thiết kế FEED Tư vấn giám sát
  I. Các dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp (NMĐ CTHH)
1 NMĐ CTHH Bà Ria 306-2, 56 MW 56MW EVN 1998 1998 1998 1998 1998 1999 2001
2 NMĐ CTHH, đuôi hơi mở rộng Phu My 2.1 165MW EVN 2002 2002 2002 2002 2002 2002
3 NMĐ CTHH Ô Môn IV 750MW EVN 2007 2007 2007 2007 2007 2010
4 NMĐ tua bin khí CTHH Ô Môn II 750MW MOIT 2009 2009
5 NMĐ tua bin khí CTHH Ô Môn IV 1050MW EVN 2018 2019 2019 2019 2019
6 NMĐ tua bin khí CTHH Hiệp Phước 1200MW (*) 2019 2019 2019 2020
7 NMĐ tua bin khí CTHH ECV (LNG BOO) 1200MW (*) 2019
8 Khí Miền Trung I&II 2x750MW PVN 2019 2020 (Đang thực hiện) 2020 (Đang thực hiện) 2020 (Đang thực hiện)
9 NMĐ tua bin khí BOT CTHH Sơn Mỹ II 3x750MW (*) 2020 2020 2020 (Đang thực hiện) 2020 2020 (Đang thực hiện) 2020 (Đang thực hiện)
  II. Các dự án nhà máy nhiệt điện than
1 Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn 1800MW EVN 2004 2004
2 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 2x300MW EVN 2006 2006 2006 2006 2006 2008 2014
3 Trung tâm nhiệt điện Long Phú 4400MW PVN 2007 2007
4 Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch 2400MW PVN 2008 2008
5 Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 2x600MW PVN 2008 2008 2008 2008 2008
6 Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 2x600MW PVN 2009 2009 2009 2009 2009
7 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 2x622MW EVN 2009 2009 2009 2009 2009 2017
8 Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng 1x688MW EVN 2013 2013 2013 2013 2013 2015
9 Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị 2400MW MOIT 2013 2013
10 Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 (BOT) 2x665MW Marubeni & Kepco 2014 2014 2014 2014 2014
11 Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 (BOT) 2x660MW TATA Power 2015 2015 2015 2015 2015
12 Nhà máy nhiệt điện Sơn Động 2x110MW Vinacomin 2010
13 Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê 2x220MW Vinacomin 2013
14 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 TPP 2x600MW EVN 2017
15 Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng 1x600MW EVN 2015 2015 2015 2015 2019

Bạn có ý tưởng, bạn cần được tư vấn, liên hệ ngay với PECC3?

Page top