Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất

Nhiệt điện

Giới thiệu

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) là một công ty tư vấn thiết kế hàng đầu Việt Nam. PECC3 cung cấp các dịch vụ đa ngành rộng rãi về thiết kế kỹ thuật các dự án điện và đã thực hiện thành công rất nhiều dự án điện khác nhau, chẳng hạn như các dự án nhiệt điện, thủy điện, năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện, từ quy hoạch điện, khảo sát địa hình, thủy văn, nghiên cứu tiền khả thi/khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, quản lý dự án, giám sát công trường đối với các dự án tổng thầu và không phải tổng thầu (EPC, non-EPC).

PECC3 cam kết đảm bảo chất lượng, và PECC3 đã đạt được các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng), ISO 27000 (hệ thống quản lý an toàn thông tin). PECC3 cũng đã phát hành các báo cáo chính sách về chất lượng để đảm bảo tiêu chuẩn cao cho tất cả các dự án.

PECC3, là một công ty tư vấn thiết kế xây dựng điện mạnh và uy tín, có kinh nghiệm và chuyên môn phong phú về các nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện, đường dây truyền tải và năng lượng tái tạo. PECC3 tự hào là Tư vấn chính trong rất nhiều dự án nhà máy nhiệt điện và trung tâm nhiệt điện, đặc biệt là các dự án sau:

 • Quy hoạch các trung tâm nhiệt điện than Quảng Trạch (2400 MW), Long Phú (4400 MW), Quảng Trị (2400 MW), Nghi Sơn (1800 MW);
 • Lập, thiết kế và soạn thảo chi tiết báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm khảo sát công trường) cho các dự án sau:
  • PVN: Nhà máy nhiệt điện than Long Phú 1 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Sông Hậu 1 (2×600 MW);
  • Các dự án BOT: Nhà máy nhiệt điện than Long Phú 2 (2×600 MW) (TATA POWER), nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 2 (2×600 MW) (MC/KEPCO);
  • EVN: Nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 1 (2×300 MW), nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn IV (750 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 mở rộng (1×600 MW).
 • Lập, thiết kế và soạn thảo chi tiết Thiết kế kỹ thuật (TD), hay thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) cho dự án nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 1 (2×300 MW), dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn (750 MW), dự án nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 mở rộng (1×600 MW), dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp Hiệp Phước (1200 MW);
 • Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở cho dự án nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 1 (2×600 MW), dự án nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 4 (2×600 MW), dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp Ô Môn III (750 MW)
 • Chịu trách nhiệm về kỹ sư của Chủ đầu tư:
  • Trong quá trình vận hành thương mại: nhà máy nhiệt điện than Nghi Sơn 1 (2×300 MW), Nhà máy điện Phú Mỹ 2.1 đuôi hơi mở rộng (165 MW), nhà máy điện Bà Rịa (37,5 MWx6 + 25 MWx2, tua bin khí), nhà máy nhiệt điện than Mạo Khê (2×120 MW), nhà máy nhiệt điện than Sơn Động (2×110 MW); nhà máy nhiệt điện than Vĩnh Tân 4 (2×600 MW), nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 (2×600 MW).
  • Các dự án đang thi công: nhà máy nhiệt điện than Vĩnh tân 4 mở rộng (1×600 MW).
 • Hơn nữa, chúng tôi có kinh nghiệm phong phú về việc cung cấp và vận chuyển than. PECC3 tự hào là tư vấn duy nhất chuyên lập chi tiết các báo cáo về cung cấp và vận chuyển than cho dự án đầu tiên của EVN sử dụng than nhập khẩu, dự án nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải 3 (2×600 MW).

PECC3 có các mối quan hệ chặc chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Truyển tải điện Quốc gia, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và v.v…

CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Chú thích:

ĐTM: Đánh giá tác động môi trườngNMNĐ: Nhà máy nhiệt điệnNMNĐ CTHH: Nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp
STTDự ánCông suấtChủ đầu tưDịch vụ của PECC3 thực hiện
Lập bổ sung quy hoạch điệnLập dự án đầu tư xây dựngLập Báo cáo nghiên cứu Tiền khả thi (Pre-FS)Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS)Báo cáo ĐTMThiết kế cơ sởTổng mức đầu tư/Dự toánThiết kế FEEDTư vấn giám sát
  I. Các dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp (NMĐ CTHH)
1NMĐ CTHH Bà Ria 306-2, 56 MW56MWEVN1998199819981998199819992001
2NMĐ CTHH, đuôi hơi mở rộng Phu My 2.1165MWEVN200220022002200220022002
3NMĐ CTHH Ô Môn IV750MWEVN200720072007200720072010
4NMĐ tua bin khí CTHH Ô Môn II750MWMOIT20092009
5NMĐ tua bin khí CTHH Ô Môn IV1050MWEVN20182019201920192019
6NMĐ tua bin khí CTHH Hiệp Phước1200MW(*)2019201920192020
7NMĐ tua bin khí CTHH ECV (LNG BOO)1200MW(*)2019
8Khí Miền Trung I&II2x750MWPVN20192020 (Đang thực hiện)2020 (Đang thực hiện)2020 (Đang thực hiện)
9NMĐ tua bin khí BOT CTHH Sơn Mỹ II3x750MW(*)202020202020 (Đang thực hiện)20202020 (Đang thực hiện)2020 (Đang thực hiện)
  II. Các dự án nhà máy nhiệt điện than
1Trung tâm nhiệt điện Nghi Sơn1800MWEVN20042004
2Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 12x300MWEVN2006200620062006200620082014
3Trung tâm nhiệt điện Long Phú4400MWPVN20072007
4Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch2400MWPVN20082008
5Nhà máy nhiệt điện Long Phú 12x600MWPVN20082008200820082008
6Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 12x600MWPVN20092009200920092009
7Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 32x622MWEVN200920092009200920092017
8Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng1x688MWEVN201320132013201320132015
9Trung tâm nhiệt điện Quảng Trị2400MWMOIT20132013
10Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 (BOT)2x665MWMarubeni & Kepco20142014201420142014
11Nhà máy nhiệt điện Long Phú 2 (BOT)2x660MWTATA Power20152015201520152015
12Nhà máy nhiệt điện Sơn Động2x110MWVinacomin2010
13Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê2x220MWVinacomin2013
14Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 TPP2x600MWEVN2017
15Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng1x600MWEVN20152015201520152019

Bạn có ý tưởng, bạn cần được tư vấn, liên hệ ngay với PECC3?

Page top