Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel

Lịch sử hình thành

Năm 1975

Phòng Thiết kế điện trực thuộc Công ty Điện lực Miền Nam

13/02/1979

Phân viện Quy hoạch và Thiết kế điện

07/05/1986

Bộ Điện Lực có QĐ số: 128/ĐL/TCCB cho đổi tên Phân Viện Quy Hoạch Thiết Kế Điện thành Trung Tâm Năng Lượng trực thuộc Công Ty Điện Lực 2 (tên mới của Công ty điện lực Miền Nam).

Năm 1995

Sau khi thành lập Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam (1995), Trung Tâm Năng Lượng được tách từ Cty Điện Lực 2 chuyển về trực thuộc Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam theo QĐ số: 429/ĐVN-TCCB-LĐ ngày 24/6/1995.

07/04/1999

Ngày theo QĐ số: 17/1999/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, quyết định cho chuyển Trung Tâm Năng Lượng thành Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Điện 3.

26/01/2007

Theo QĐ số: 335/QĐ-BCN của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, quyết định phê duyệt phương án và chuyển Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 thành Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3.

Ngày Nay

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 đã không ngừng lớn mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đã được Nhà Nước tặng:

– 01 HC Độc lập hạng nhì
– 01 HC Độc lập hạng ba
– 01 HC Lao động hạng nhất
– 01 HC Lao động hạng 2
– 03 HC Lao động hạng 3 và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Nghiệp.

Page top