Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 23/06/2023

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 22/06/2023, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (TV3) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Địa điểm tổ chức tại Hội trường Tầng 2 Công ty – Số 32 Ngô Thời Nhiệm Phường Võ Thị Sáu Quận 3, Tp.HCM. Đại hội hân hạnh đón tiếp các đại biểu: ông Vũ Mạnh Hùng – Phó Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN, bà Nguyễn Minh Hiếu – Ban Quản lý đầu tư vốn EVN, thành viên Ban kiểm soát TV3, ông Lê Bình Phương – Chủ nhiệm kiểm toán Công ty kiểm toán VACO, ông Văn Khải Nhiệm – Trưởng nhóm kiểm toán Công ty kiểm toán VACO, ông Phạm Nam Phong – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH VP Invest, bà Đinh Hà Linh – Ban Quản lý đầu tư vốn EVN và các cổ đông/đại điện cổ đông của công ty.

Đại hội có sự tham dự của 22 cổ đông, chiếm 74,46% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

dhdcd2023

Tại đại hội các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Kết quả sản xuất kinh doanh; Kết quả tài chính; Phương án phân phối lợi nhuận; Tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán giai đoạn 2023-2025; Chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty tại TP. Thủ Đức TP. HCM; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty lần 12; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

dhdcd2023 2

Ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT báo cáo Đại hội các hoạt động của HĐQT năm 2022.

Ông Lạc Thái Phước – Thành viên HĐQT, Quyền Tổng giám đốc, thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo Đại hội kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3, với các nội dung cụ thể như sau:

Doanh thu năm 2022: 259,53 tỷ đồng/350 tỷ đồng, đạt 74%

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: 19,89 tỷ đồng

Kế hoạch Doanh thu năm 2023: 285 tỷ đồng

Ông Phạm Hoàng Vinh – Kế toán trưởng, thay mặt Công ty báo cáo Đại hội tình hình tài chính năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 của Công ty.

Giá sổ sách cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2022 là: (142.048.719.330 đồng / 9.517.303 cổ phiếu = 14.925 đồng/cổ phiếu)

Lợi nhuận trước thuế năm 2023 dự kiến: 26,00 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2023 dự kiến: 20,80 tỷ đồng

Bà Trương Thị Anh Đào – Trưởng Ban kiểm soát (BKS), thay mặt BKS báo cáo các nội dung về hoạt động của BKS, HĐQT, ban TGĐ, một số kiến nghị và kế hoạch công tác năm 2023 của BKS.

Đến dự đại hội, các khách mời, đại diện cổ đông lớn cũng như các cổ đông khác đều có đôi lời đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của TV3 trong quá trình hoạt động, văn hóa hợp tác thân thiện và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của TV3 và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

dhdcd2023 3
Thành viên HĐQT, BKS, khách mời và các cổ đông chụp ảnh lưu niệm

Với sự đồng lòng và nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban Kiểm soát cùng toàn thể CBNV, TV3 sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ thông qua, đóng góp vì sự phát triển của TV3 và giá trị lợi ích tối ưu của cổ đông.

Page top