Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 29/12/2023

Đóng điện dự án Nâng công suất TBA 220kV Đông Hà

Ngày 26/12/2023, Ban Quản lý dự án truyền tải điện phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án “Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà” tại Quảng Trị

Công trình Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà từ 2x125MVA lên (125+250) MVA do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, giao cho Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) thực hiện quản lý, điều hành dự án. Đây là công trình năng lượng cấp I, nhóm C xây dựng trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Đông Hà hiện hữu thuộc xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô đầu tư xây dựng gồm lắp đặt 01 máy biến áp 250MVA và các thiết bị, vật liệu có liên quan trong trạm 220kV Đông Hà thay thế cho máy biến áp-125MVA hiện có; Hoàn thiện hệ thống điều khiển – bảo vệ phù hợp với máy biến áp thay mới; Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy phù hợp với quy mô máy biến áp lắp mới.

TBA 220kV Dong Ha

Máy biến áp AT1 tại Trạm biến áp 220kV Đông Hà

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 là đơn vị lập BCNCKT, TKKT, TKBVTC cho dự án Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà.

Dự án được đưa vào vận hành kịp thời đã góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Trị và các khu công nghiệp trong tỉnh, tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện cũng như giảm tổn thất điện năng trong lưới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Page top