Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ hai, 26/10/2020

Tọa đàm “Góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo hình thức Đối tác công tư” (PPP)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động.

Nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi của văn bản, bảo đảm quyền và lợi ích của doanh nghiệp, Ngày 19/10/2020, tại Hội trường VCCI – Đào Duy Anh, Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp hội Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tọa đàm: “Góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư”

6Bà Vũ Quỳnh Lê phát biểu khai mạc Toạ đàm

Tại Toạ đàm này các đơn vị liên quan sẽ tham dự và lắng nghe toàn bộ nội dung của bản Dự thảo, từ đó đưa ra các ý kiến thảo luận, các đóng góp sửa đổi, nhằm hoàn thiện để trình Bộ Tư Pháp thẩm định trước khi ban hành chính thức.

7Ông Trần Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch Đầu tư báo cáo nội dung: Khái quát nội dung Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP.

Phần đầu của Toạ đàm được báo cáo bởi Ông Trần Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch Đầu tư với nội dung: Khái quát nội dung Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật PPP.

Ông Dũng chia sẻ “Nội dung của bản dự thảo gồm 7 chương và 46 điều, quy định về: lĩnh vực và quy mô đầu tư dự án PPP; tổ chức hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn của hội đồng thẩm định dự án PPP; quy trình của dự án PPP; xử lý vi phạm trong đầu tư theo phương thức PPP…Dự kiến các quy định tại Dự thảo sẽ tác động đến các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư”.

Bản dự thảo quan trọng này sẽ tác động đến toàn bộ quá trình thực hiện dự án dành cho nhà đầu tư: nghiên cứu tiền khả thi, hoàn thiện hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu qua phương án từ nhà đầu tư, phê duyệt FS, hợp đồng triển khai thực hiện dự án… phương án thanh toán và phương án giải quyết tranh chấp…v.v

Phần 2 của Toạ đàm với nội dung: Bình luận nội dung Dự thảo Nghị định bao gồm phần tham luận và thảo luận của các đơn vị tham gia.

8Ông Nguyễn Nam Trung (PECC3) cùng các đại biểu nghiên cứu các đề xuất góp ý, sửa đổi và nêu ý kiến bổ sung thảo luận.

Nghị định Luật đầu tư này dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2021 có vai trò lớn trong các dự án thu hút đầu tư nói chung và các  dự án Năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng.

Thiên Đường

Page top