Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ ba, 21/02/2023

BẰNG KHEN VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Sáng 16 tháng 02 năm 2023 tại Hội trường Thành Ủy, Ban Khoa giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tại Hội nghị này, Thành ủy đã ghi nhận sự nỗ lực của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong số nhiều đơn vị, doanh nghiệp được Thành ủy vinh danh lần này, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã vinh dự nhận bằng khen vì đã có những hoạt động thiết thực theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012. Đây có thể xem là một nguồn động viên quý báu đối với đảng bộ và Ban Tổng Giám đốc Công ty trên con đường ứng dụng khoa học, công nghệ để thay đổi phương thức sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động chuyển đổi số đang được thúc đẩy mạnh hiện nay.

Ảnh: Đ/c Lạc Thái Phước - UV.BCH Đảng bộ, Quyền TGĐ Công ty (đứng bìa phải).(Tin bài và hình ảnh: Lưu Trí Hiếu)
Ảnh: Đ/c Lạc Thái Phước – UV.BCH Đảng bộ, Quyền TGĐ Công ty (đứng bìa phải).
(Tin bài và hình ảnh: Lưu Trí Hiếu)

Trí Hiếu

Page top