Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 21/09/2023

Tham Vấn Cộng Đồng – Đảm Bảo Lợi Ích Hài Hòa Dự Án

Thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020, các dự án lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cần phải thực hiện Tham vấn cộng đồng các hộ dân bị ảnh hưởng.

Tham vấn cộng đồng là hoạt động trong đó Chủ đầu tư cần cung cấp minh bạch thông tin về dự án, những tác động tích cực cũng như tiêu cực có khả năng xảy ra khi triển khai dự án, những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực, đồng thời lắng nghe ý kiến, sự phân tích, đánh giá của các đối tượng liên quan về những tác động của dự án.

EVN luôn đi đầu trong trách nhiệm thực hiện bảo vệ môi trường và cộng đồng trong từng dự án của mình đã được nhà nước và nhân dân trao phó.

PECC3 đã và đang đồng hành với từng dự án của các nhà đầu tư, là một đối tác đáng tin cậy trong vai trò cầu nối quan trọng giữa Chủ đầu tư và người dân bị ảnh hưởng thông qua việc Tham vấn cộng đồng, giúp Chủ đầu tư và người dân bị ảnh hưởng hiểu rõ và cùng nhau giải quyết các vướng mắc. Đối với người dân, những người trực tiếp bị ảnh hưởng sẽ được hiểu rõ về thông tin dự án, các tác động tiềm tàng có khả năng trực tiếp làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất sinh hoạt của bản thân và gia đình…, từ đó có thể nêu ra những mong muốn, kiến nghị Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo hơn các nhu cầu về đời sống, sản xuất, sinh hoạt. Đối với Chủ đầu tư, có thể nắm bắt được tình hình đời sống người dân, các nguyện vọng của họ để từ đó quá trình thực hiện dự án sẽ gặp nhiều thuận lợi, hỗ trợ từ chính những người dân bị ảnh hưởng.

Ngày 09/08/2023, Phòng Môi trường – TVĐ3 cùng với Chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (đơn vị quản lý dự án của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia) phối hợp với UBND xã Quốc Tuấn tổ chức thực hiện công tác tham vấn cộng đồng các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Trạm biến áp 500kV Hải Phòng, tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

feature1
feature2

Ảnh: phiên họp tham vấn cộng đồng hộ dân bị ảnh hưởng tại Hội trường UBND xã Quốc Tuấn ngày 09/08/2023.

Để phiên họp tham vấn môi trường được diễn ra đảm bảo theo đúng yêu cầu, UBND xã Quốc Tuấn tiến hành công khai thông tin dự án, báo cáo ĐTM tại bảng thông tin của địa phương theo đúng thời gian yêu cầu để người dân được biết và nắm rõ. Đồng thời, với các phương pháp nghiệp vụ của Phòng Môi trường – TVĐ3 như chồng ghép các bản đồ như bản đồ ranh dự án, bản đồ giải thửa…, và mục kê toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng. Từ đó đã xác định chính xác các hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp bởi dự án.

Buổi họp tham vấn cộng đồng có sự tham gia của các hộ dân bị ảnh hưởng, đại diện chính quyền địa phương, Chủ đầu tư và PECC3. Qua sự công khai minh bạch dự án, các hộ dân đã được nắm rõ thông tin về dự án, những tác động tích cực cũng như tiêu cực có khả năng xảy ra khi triển khai dự án, những giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đã được PECC3 thay mặt Chủ đầu tư trình bày, các hộ dân được đóng góp ý kiến, tham gia vào quá trình thực hiện dự án, nắm rõ thông tin, giám sát được quá trình thực hiện dự án.

PECC3 luôn tự hào về trách nhiệm công việc của mình, luôn quyết tâm với sứ mệnh mà mình được trao phó đặc biệt trong tham vấn cộng đồng cho các dự án trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Qua đó, phần nào đóng góp vào sự thành công trong sứ mệnh “cung cấp điện với chất lượng và dịch vụ ngày càng tốt hơn, đảm bảo trách nhiệm với môi trường và cộng đồng” của EVN.

Page top