Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ tư, 16/06/2021 | Xem bài viết Tiếng Anh

Những điểm đáng lưu ý về đầu tư dự án năng lượng tái tạo theo Nghị định 35/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Nghị định 35/2021/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 64/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2020 (“Nghị định 35”). Nghị định 35 có hiệu lực từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, thay thế Nghị định 63/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 04 tháng 05 năm 2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

ND CP

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (“PPP”) đối với các dự án năng lượng tái tạo được quy định theo Nghị định 35 với những điểm đáng lưu ý như sau:

  • Lĩnh vực đầu tư. Đầu tư các dự án năng lượng tái tạo thuộc lĩnh vực đầu tư lưới điện, nhà máy điện căn cứ theo điểm a, khoản 2, Điều 2 Nghị định 35. Tuy nhiên, nhà đầu tư không được phép đầu tư hệ thống truyền tải điện (bao gồm các đường dây và trạm điện có cấp điện áp trên 110 kV) do Nhà nước độc quyền trong hoạt động truyền tải căn cứ theo khoản 2, Điều 4 Luật Điện lực 28/2004/QH11 do Quốc hội ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2004 (sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 11 năm 2012) và khoản 34, Điều 3 Thông tư 25/2016/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2016 quy định hệ thống điện truyền tải (sửa đổi, bổ sung ngày 18 tháng 11 năm 2019).
  • Quy mô đầu tư. Tổng mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên căn cứ theo điểm b, khoản 2, Điều 2 Nghị định 35.
  • Hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Đấu thầu rộng rãi, hoặc đàm phán cạnh tranh, hoặc chỉ định nhà đầu tư, hoặc lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt căn cứ theo Điều 34 Nghị định 35.
  • Đấu thầu dự án năng lượng tái tạo. Hình thức đấu thầu rộng rãi được áp dụng cho các dự án năng lượng tái tạo căn cứ theo Nghị định 35 (“Đấu thầu PPP”) khác biệt với hình thức đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo đầu tư tư nhân không áp dụng theo PPP (“Đấu thầu IPP”). Đấu thầu IPP sẽ không áp dụng Nghị định 35 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Thay vào đó, Đấu thầu IPP sẽ áp dụng cơ chế riêng do Bộ Công Thương xây dựng và ban hành. Hiện tại Bộ Công Thương đang xây dựng cơ chế đầu thấu phát triển điện mặt trời để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

Đại diện của PECC3 cũng đã tham dự Toạ đàm “Góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật đầu tư theo hình thức Đối tác công tư (PPP)” được tổ chức ngày 19/10/2020 bởi VCCI, các đơn vị liên quan sẽ tham dự và lắng nghe toàn bộ nội dung của bản Dự thảo, từ đó đưa ra các ý kiến thảo luận, các đóng góp sửa đổi, nhằm hoàn thiện dự thảo.

Tổng hợp: Nguyễn Châu Phong / Nguyễn Tuấn Phát (phòng Pháp chế PECC3)

Page top