Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 20/04/2023

INFOGRAPHIC: QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử (QTƯX) văn hóa EVN ngày 10/01/2023. Nay ban hành Bộ QTƯX nhằm cụ thể hóa Tài liệu Văn hóa EVN, kim chỉ nam để mỗi cá nhân trong EVN áp dụng một cách hiệu quả các nguyên tắc và giá trị văn hóa của EVN vào công việc của mình, giúp đưa ra các quyết định đúng đắn và phù hợp với thực tế.

Để triển khai, phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến NLĐ Công ty một cách hiệu quả, thuận lợi, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 xây dựng Bộ Infographic này để người lao động nhanh chóng nắm bắt, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Bộ infographic “Quy tắc ứng xử văn hóa EVN” được xây dựng có nội dung sát với văn bản của EVN, gồm 2 phần:

Phần 1 – “Các quy tắc đạo đức nghề nghiệp và ứng xử của EVN” là những quy định về thực thi các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; các quy tắc ứng xử chung; văn hóa ứng xử và làm việc nội bộ; ứng xử với các cơ quan cấp trên và địa phương; ứng xử đối với gia đình, cộng đồng xã hội và với môi trường.

Phần 2 là “Các nghi thức ứng xử”, bao gồm các nghi thức văn hóa quan trọng như: sử dụng cờ EVN; danh thiếp; Các nghi thức hội họp, ký kết, tổ chức tiệc chiêu đãi; Sử dụng thang máy nơi làm việc; Trang phục, đồng phục của CBCNV…

Xem đầy đủ Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN tại link sau:

Bo Quy tac ung xu van hoa EVN

Bộ infographic với nội dung cô đọng, ngắn gọn, với các hình ảnh minh họa sinh động sẽ giúp CBCNV Công ty đọc, hiểu và thực hành tốt các quy tắc ứng xử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ đó góp phần xây dựng con người PECC3 phù hợp với 4 giá trị cốt lõi: “Chính trực – Tin cậy; Chuyên nghiệp – Sáng tạo – Hiệu quả; Học hỏi – Phát triển; Đoàn kết – Hợp tác – Thân thiện”.

Infographic – Quy tắc ứng xử văn hóa EVN:

Page top