Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ tư, 11/01/2023

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2023, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày 06/01/2023, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 (EVNPECC3) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023, Hội nghị người lao động năm 2023.

Trải qua một năm đầy biến động tình hình kinh tế – xã hội trong nước và thế giới sau cơn đại hồng thủy COVID-19, con tàu PECC3 đã gặp không ít sóng to gió lớn nhưng cuối cùng cũng về đích đến.

Trong khi khó khăn lớn nhất với EVN là giá nhiên liệu đầu vào tăng mạnh do ảnh hưởng cuộc chiến Nga – Ucraina, khủng hoảng năng lượng toàn cầu, giá bán điện không được tăng thì với các công ty tư vấn, khó khăn lớn nhất chính là Tổng sơ đồ điện 8 chưa được phê duyệt, nhiều dự án điện thiếu cơ sở pháp lý để triển khai, không thể nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn. Bên cạnh đó, các tư vấn còn phải đối mặt nhiều khó khăn khác về cơ chế, chính sách.

Theo số liệu báo cáo tổng kết, tổng doanh thu của PECC3 năm 2022 đạt 74% kế hoạch, tương ứng 257,91/350 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 92% kế hoạch, tương ứng 24 tỷ đồng. Để đạt mức lợi nhuận này, Công ty đã tăng cường công tác quản trị, sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực của mình; điều chỉnh lương cho phù hợp với doanh thu có được. Những điểm sáng trong hoạt động của PECC3 là: tích cực ứng dụng chuyển đổi số, nhất là đối với công tác văn thư, lưu trữ; thiết kế; quản lý dự án và đào tạo. Đẩy mạnh truyền thông, xây dựng thương hiệu. Đời sống và các quyền lợi chính đáng khác của NLĐ được đảm bảo, giúp NLĐ yên tâm công tác.

Năm 2023 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn đối với EVN nói chung, PECC3 nói riêng. Tuy nhiên PECC3 mạnh dạn đặt mục tiêu doanh thu đạt 285 tỷ đồng, lợi nhuận 26 tỷ đồng; thực hiện đề án tái cơ cấu bên cạnh việc quản trị hiệu quả nguồn nhân lực./.

Hình 1: Biểu quyết bầu Chủ trì Hội nghị
Hình 1: Biểu quyết bầu Chủ trì Hội nghị
Hình 2: Hội nghị nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022.
Hình 2: Hội nghị nghe báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022.
Hình 3: Hội nghị nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022
Hình 3: Hội nghị nghe báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022
Hình 4: Trao tặng Cờ UBQLV Nhà nước cho XN Khảo sát & Xây dựng điện
Hình 4: Trao tặng Cờ UBQLV Nhà nước cho XN Khảo sát & Xây dựng điện
Hình 5: Trao tặng BK UBQLV Nhà nước cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Hình 5: Trao tặng BK UBQLV Nhà nước cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Hình 6: Trao tặng BK của EVN cho các tập thể phòng TK Đường dây, Văn phòng và phòng Nghiên cứu và Phát triển.
Hình 6: Trao tặng BK của EVN cho các tập thể phòng TK Đường dây, Văn phòng và phòng Nghiên cứu và Phát triển.
Page top