Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 29/12/2023

Đánh giá tác động môi trường trong dự án đầu tư

Đánh giá tác động môi trường (tên viết tắt là ĐTM, tên tiếng Anh là EIA-Environmental Impact Assessment) là hồ sơ được lập để đánh giá các vấn đề tích cực hay tiêu cực của một dự án đầu tư.

EVNPECC3 đã thực hiện lập ĐTM cho dự án Trạm biến áp 220kV Sầm Sơn và đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa – Sầm Sơn, đây là một trong các dự án trọng điểm để đảm bảo nhu cầu phụ tải cho lưới điện khu vực thành phố Sầm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

DTM TBA DD 220kV Thanh Hoa Sam Son 001

Hình 1.1: Vị trí TBA 220kV Sầm Sơn trên ảnh vệ tinh

DTM TBA DD 220kV Thanh Hoa Sam Son 002

Hình 1.2: Vị trí dự kiến xây dựng trạm biến áp

Theo quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án có ảnh hưởng thu hồi khoảng 9,7ha đất lúa 2 vụ (được xác định là đối tượng nhạy cảm) thuộc phụ lục IV – danh mục các dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ tác động xấu đến môi trường quy định tại khoản 4 điều 28 luật bảo vệ môi trường – phải lập ĐTM và trình cho UBND và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa thẩm định, phê duyệt.

Mục đích của việc lập báo cáo ĐTM là nhằm (i) đáp ứng các yêu cầu, điều kiện trong các quy định pháp luật về Môi trường; (ii) tránh các xử phạt hành chính thậm chí hình sự đối với hành vi vi phạm các quy định tại Luật Môi trường; (iii) thể hiện, khẳng định doanh nghiệp dự án nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội, quan tâm đến các vấn đề môi trường bền vững và sức khỏe cộng đồng; (iv) là một phần điều kiện bắt buộc để dự án của doanh nghiệp được phê duyệt tại địa phương, khu vực; và (v) đảm bảo tính hợp pháp trong hoạt động xây dựng, phát triển dự án của doanh nghiệp.

Nội dung báo cáo là đánh giá các tác động đến khu vực xây dựng dự án và các đối tượng tự nhiên, kinh tế – xã hội trong khu vực, đồng thời đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường.

ĐTM mang lại rất nhiều lợi ích, cụ thể như (i) là công cụ cho việc xem xét thấu đáo các vấn đề môi trường ngang bằng với các yếu tố về kinh tế, xã hội trong quá trình xây dựng, thiết kế dự án nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững; (ii) là căn cứ để chủ dự án lựa chọn phương án đầu tư, bao gồm vị trí, quy mô, công nghệ, nguyên vật liệu của dự án một cách phù hợp, đạt hiệu quả kinh tế và khả thi, đồng thời tiết kiệm tiền của và thời gian cho chủ dự án; (iii) chủ động phòng tránh và giảm thiểu một cách hiệu quả nhất các tác động xấu của dự án đến môi trường; (iv) cung cấp thông tin chuẩn xác, tin cậy về những vấn đề môi trường của dự án cho cơ quan thẩm quyền trong việc xem xét ra quyết định đầu tư dự án một cách minh bạch và có tính bền vững cao; (v) tránh được các xung đột với cộng đồng dân cư trong quá trình thực hiện dự án.

EVNPECC3 là đơn vị có thâm niên trong lĩnh vực lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư nói chung và đặc biệt là các dự án đầu tư chuyên ngành điện lực. Các chuyên gia của EVNPECC3 không ngừng đổi mới, luôn sáng tạo, tiếp thu các kiến thức mới để đáp ứng các yêu cầu càng ngày càng cao trong bảo vệ môi trường. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển các dự án đầu tư cùng với môi trường bền vững và đảm bảo sức khỏe cộng đồng.

Page top