Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ bảy, 24/07/2021

PECC3 chia sẻ tại Buổi trao đổi Tranh chấp dự án năng lượng tái tạo

Vào ngày 24/07/2021 Nhóm Công Tác Năng Lượng & Cơ Sở Hạ Tầng (EIWG) tổ chức buổi trao đổi nội bộ về Tranh chấp dự án năng lượng tái tạo, trong đó Hoà giải viên Nguyễn Tuấn Phát đại diện cho PECC3 chia sẻ tại sự kiện này.

Các nội dung chính tại chương trình:

  • Tranh chấp xây dựng/tranh chấp M&A/tranh chấp Project Financing
  • Tranh chấp nhà đầu tư – Nhà nước
  • Trường hợp nào Hòa Giải Viên không thể tiếp nhận vụ việc/không thể tiếp tục hòa giải?
  • Giới thiệu sự kiện bổi bật tháng 8 của EIWG – VICMC được mời tham dự panel discussion của webinar “Kinh Nghiệm quốc tế trong đấu thầu dự án năng lượng tái tạo” do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3) và Trung tâm hỗ trợ đấu thầu (Cục quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và đầu tư) đồng tổ chức vào ngày 17-21/8/2021.

Anh Nguyễn Tuấn Phát (Luật sư nội bộ PECC3) là một trong hai diễn giả chính của buổi trao đổi nội bộ của VICMC về Tranh chấp dự án năng lượng tái tạo, cùng bà Vũ Thị Châu Quỳnh, Phó Vụ trưởng, vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư.

Tại chương trình, anh Nguyễn Tuấn Phát chia sẻ về tranh chấp xây dựng (giữa nhà đầu tư và nhà thầu), tranh chấp M&A (giữa các nhà đầu tư) và tranh chấp project financing (giữa nhà đầu tư và bên cho vay). Đồng thời Anh cũng đã giới thiệu với các thành viên VICMC về webinar series “Kinh Nghiệm quốc tế trong đấu thầu dự án năng lượng tái tạo” sẽ được tổ chức vào ngày 17-21/8/2021.

Bà Vũ Thị Châu Quỳnh cũng đã chia sẻ về tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước.

traodoi

Page top