Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 23/03/2023

Một số vấn đề liên quan chống lũ công trình Thủy lợi – Thủy điện và phòng lũ hạ du

Việc thiết kế công trình thủy lợi-thủy điện  có yêu cầu chống lũ công trình hoặc/và phòng lũ hạ du lâu nay có nhiều luồng ý kiến. Qua đối chiếu các tài liệu quy chuẩn, tiêu chuẩn, Quy trình Quản lý vận hành (QLVH) Hồ chứa nước (HCN), các bài báo … thấy rằng nhiều người còn nhầm lẫn và có thể chưa hiểu đúng các thuật ngữ liên quan HCN, loại hình hồ chứa nước nên đã có những phát biểu chưa chuẩn xác và làm định hướng dư luận xã hội theo lối suy nghĩ tiêu cực. Là người may mắn, có cơ hội làm chủ nhiệm đồ án, chủ trì thẩm tra, phản biện các dự án Thủy lợi, Thủy điện lớn của nước ta, qua bài báo nầy, tôi xin được chia sẻ một số thông tin liên quan về HCN để tránh ngộ nhận.

Xem chi tiết tại đây.

Nguồn: vncold

Page top