Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ bảy, 07/02/2009

Các dự án nhà máy nhiệt điện

Trong vòng hơn 10 nằm gần đây, PECC3 đã thực hiện nhiều các dự án nguồn điện cho các khách hàng lớn trong và ngoài nước như  Bộ Công Thương,Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Than và Khoáng sản, ENRON, AMATA .vv… Một số dự án chính được cập nhật theo thời gian như sau:

 •  Khảo sát, lập BCNCKT, RAP, EIA, các dự án nhà máy nhiệt điện than Long Phú 1 (2x600MW), Long Phú 2 (2x600MW),Vĩnh Tân 3 (1×1.000MW), Duyên Hải 3 (2x1000M W) và Sông Hậu 1 (2x600MW).
 • Khảo sát, lập BCNCKT, RAP, EIA, TKKT các dự án nhà máy nhiệt điện than: Nghi Sơn 1 (2x300MW).
 • Tư vấn giám sát các dự án nhà máy điện than Sơn Động -Bắc Giang (2x110MW) , Nông Sơn-Quảng Nam (1x33MW) và Mạo khê (2x 220MW)
 • Khảo sát, lập BCNCKT, RAP, EIA, TKKT  dự án nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp Ô Môn IV (750MW).
 • Lập đề xuất dự án  BOT các nhà máy điện than Nghi Sơn 2 (2 x 600 MW); nhà máy  tua bin khí chu trình hỗn hợp Ô Môn II (750 MW).
nd phumy2 1

Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ 2.1 mở rộng

 • Quy hoạch các Trung tâm nhiệt điện than Nghi Sơn 1800MW, Quảng Trạch 2400MW và Long Phú 4400MW
 • Làm tư vấn chính từ giai đoạn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu quốc tế và đánh giá thầu, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, giám sát thi công xây lắp và nghiệm thu các dự án: Đuôi hơi 306 – khối 2 nhà máy điện Bà Rịa (55MW) và Đuôi hơi NMĐ Phú Mỹ 2-1 mở rộng (165MW) với hình thức hợp đồng phân chia nhiều gói thầu (EP+C).
DH 3
PhoicanhSH 1
91 nha may nhiet dien ba ria khoi 306 2

Nhà máy nhiệt điện Bà Rịa

 • Khảo sát, thiết kế kỹ thuật dự án Đuôi hơi 306 – khối 1 NMĐ Bà Rịa (54MW)
 • Khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá thầu quốc tế, giám sát thi công xây lắp các nhà máy tua bin khí: Bà Rịa (6×37,5MW + 2 x 25MW), Cần thơ (4 x 37,5MW),  Thủ Đức (2 x 37,5MW),
 • Thiết kế nhà máy điện Amata (120MW) cho Amata Power Ltd, Thailand.
 • Lập BCNCKT, RAP, EIA các dự án nhà máy điện: ENRON Sóc Trăng (475MW) và nhà máy điện Wartsila Bà Rịa (120MW)
 • Khảo sát, thiết kế các nhà máy Diesel như: Hóa An (10MW), Cà Mau (19MW), Phú Quốc (10MW), Côn Sơn (2MW), Phú Quý (3MW).
Page top