Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 01/12/2023

PECC3 hiện thực và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nó chi phối hành vi của mỗi thành viên trong một doanh nghiệp, tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.

Vừa qua, EVN đã xây dựng 05 video clip giới thiệu về khẩu hiệu của EVN và các bản sắc văn hóa EVN.

vhevn
4 đặc trưng tiêu biểu trong văn hóa EVN

Theo đó, nội dung của mỗi clip đại diện cho mỗi các đặc trưng tiêu biểu của EVN là: “Một EVN chuyên nghiệp và đáng tin cậy –  Một EVN tiên phong và sáng tạo – Một ngôi nhà chung EVN đoàn kết và nghĩa tình và EVN – tổ chức có trách nhiệm xã hội cao – EVN Thắp sáng niềm tin”.

Trên cơ sở đó, để hiện thực, lan tỏa văn hóa EVN, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 truyền thông đến toàn bộ CBCNV 05 video clip giới thiệu về khẩu hiệu EVN.

PECC3 sẽ duy trì và phát huy những giá trị văn hóa cao quý của EVN, đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ cho mọi người dân cùng nhau thắp sáng lên niềm tin về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trong đó có những đóng góp lớn lao của EVN bằng những hành động, việc làm tốt đẹp và thiết thực nhất.

Trên hành trình xây dựng VHDN, PECC3 đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai VHDN trong Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 giai đoạn 2022-2025 với những mục tiêu như: phát triển mạnh mẽ văn hoá học tập, văn hoá số, thúc đẩy văn hoá đổi mới sáng tạo; nâng tầm văn hóa kinh doanh và thương hiệu dịch vụ khách hàng với triết lý khách hàng là trung tâm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và thân thiện; tăng cường chất lượng và hiệu quả truyền thông về văn hoá EVN… Những mục tiêu trên chính là tiền đề quan trọng để PECC3 bước vào hành trình văn hóa mới, để các giá trị văn hóa của PECC3 ngày càng đi sâu vào mọi mặt hoạt động SXKD, đến từng CBCNV và lan tỏa sâu rộng đến khách hàng và cộng đồng xã hội.

Page top