Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ sáu, 25/06/2021

Dự án “Thúc đẩy Phát triển Năng lượng Tái tạo tại Việt Nam (REACH)”

Để nâng cao năng lực của lưới điện nhằm tăng cường tích hợp năng lượng tái tạo (VRE) trong sản xuất năng lượng tái tạo và giảm phát thải khí nhà kính (GHG), giảm chi phí điện năng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, và giảm ô nhiễm không khí và nước, Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ cho Dự án REACH (Renewable Energy Accelerating Change – tăng cường hệ thống tích hợp Năng lượng tái tạo).

NL 1

Trong đề nghị này, tổng chi phí của dự án là 350 triệu USD, bao gồm hai hợp phần:

 • Hợp phần 1: Tăng cường lưới điện để tích hợp VRE
 • Hợp phần 2: Quản lý phân bổ

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ là chủ dự án và chịu trách nhiệm phối hợp với tất cả các cơ quan liên quan của Chính phủ cũng như các công ty trực thuộc chịu trách nhiệm thực hiện các hợp phần tương ứng. Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) sẽ thực hiện Hợp phần 1, gồm 3 tiểu dự án đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV tại 6 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Nông và Đắk Lắk.

Hợp phần 2 do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NLDC) thực hiện, sẽ tài trợ cơ sở hạ tầng quản lý hệ thống (cảm biến, phần cứng và phần mềm) để đơn vị vận hành lưới điện số hóa và tự động hóa tích hợp VRE.

Để WB thông qua nguồn tài trợ này, Dự án cần tuân thủ các Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (ESSs) của WB. Cụ thể, trước khi WB thẩm định, Dự án cần chuẩn bị các tài liệu môi trường xã hội như sau:

 • Khung chính sách tái định cư Khung (RPF)
 • Khung Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMF)
 • Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF)
 • Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội (ESCP),
 • Kế hoạch huy động sự tham gia của các bên có liên quan (SEP)
 • Thủ tục quản lý lao động (LMP)

Dự án có mục tiêu tăng cường khả năng lưới điện để tích hợp các dự án phát điện năng lượng tái tạo do tư nhân đầu tư. Dự án dự kiến đạt được các kết quả sau:

 • Bổ sung khả năng truyền tải điện trong vùng dự án lên 80%.
 • Các dự án năng lượng tái tạo được bổ sung hoặc cải thiện công suất truyền tải (lên đến 800 MW).
 • Giảm hiệu ứng nhà kính do sử dụng năng lượng tái tạo (lên đến 50 triệu tấn CO2).
 • Cho phép vốn tư nhân đầu tư vào năng lượng tái tạo (khoảng 1.2 tỷ đô la).
NL 2
PECC3 tham dự Hội thảo tập huấn về dự án REACH tại Hồ Tràm

Vào ngày 6-9/4/2021 tại Hồ Tràm, EVN và WB cũng đã đồng tổ chức hội thảo tập huấn về dự án. Phó Tổng Giám đốc EVN – anh Nguyễn Tài Anh – phụ trách chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có các đại diện của Ngân hàng Thế giới, Uỷ ban Quản lý Vốn Nhà nước, các Bộ liên quan, các Ban EVN liên quan, NPT, SPMB, Ao và các Công ty tư vấn liên quan. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3) cũng là một trong các đơn vị trực tiếp tham gia hội thảo lần này.

Hội thảo được tổ chức giới thiệu dự án REACH, giới thiệu các thủ tục pháp lý và tài liệu chuẩn bị theo yêu cầu của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, hội thảo còn có nội dung cập nhật các quy định của Ngân hàng Thế giới về chính sách an toàn, đấu thầu, quản lý tài chính, phân tích kinh tế – tài chính dự án.

Dự kiến dự án sẽ được phía Ngân hàng Thế giới phê duyệt trong thời gian tới, và sẽ triển khai từ năm 2022.

Tổng hợp bởi:

– Phòng Môi trường PECC3
– Phòng Năng lượng Tái tạo PECC3

Page top