Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ ba, 22/11/2022

VĂN HÓA EVNPECC3 – Nền tảng tinh thần cho một giai đoạn phát triển mới

EVNPECC3 tin tưởng rằng việc triển khai thực thi tốt văn hóa doanh nghiệp EVN, văn hóa công ty giai đoạn 2022-2025, sẽ tạo ra động lực cho người lao động và niềm tin trong đội ngũ để phát triển Công ty bền vững.

Tháng 7 năm 2022, CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 (EVNPECC3) đã ban hành Kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025. Định hướng xây dựng văn hóa EVNPECC3 cơ bản sẽ tập trung bám sát  mục tiêu chung của CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 giai đoạn này; đưa VHDN tiếp tục đi sâu vào các lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó chú trọng đưa văn hóa lãnh đạo, văn hóa học tập và đổi mới sáng tạo, trở thành những bản sắc riêng để EVNPECC3 phát triển toàn diện và bền vững; Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, hợp tác, thân thiện, đảm bảo tính minh bạch, tin cậy; xây dựng đội ngũ giỏi về chuyên môn, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đối tác; Nâng cao hơn nữa hình ảnh và uy tín thương hiệu EVNPECC3 là một đối tác tin cậy, chuyên nghiệp, thân thiện với khách hàng, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

EVNPECC3 đã chỉ đạo, hoàn thiện, triển khai thực hiện Kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp trong CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 giai đoạn 2022-2025 với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm:

  • Sửa đổi và hoàn thiện nội dung Tài liệu Văn hóa EVNPECC3 và triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện VHDN 2022-2025.
  • Xây dựng văn hóa lãnh đạo EVNPECC3 làm mũi nhọn để đổi mới toàn diện, tạo đột phá về công tác VHDN.
  • Phát huy và củng cố các giá trị văn hóa truyền thống quý báu của EVN/EVNPECC3, làm nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
  • Phát triển mạnh mẽ văn hóa học tập, văn hóa số, thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo
  • Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở và thân thiện.
  • Chuyên nghiệp hóa và số hóa công tác quản trị và thực thi VHDN.
  • Đổi mới công tác đào tạo về VHDN.
  • Tăng cường chất lượng và hiệu quả truyền thông về văn hóa EVN.

EVNPECC3 tin tưởng rằng việc triển khai thực thi tốt văn hóa doanh nghiệp EVN, văn hóa công ty giai đoạn 2022-2025, sẽ tạo ra động lực cho người lao động và niềm tin trong đội ngũ để phát triển Công ty bền vững.

Kế hoạch thực thi văn hóa doanh nghiệp trong CTCP Tư vấn xây dựng điện 3 giai đoạn 2022-2025:

Kế hoạch thực thi VHDN EVNPECC3 giai đoạn 2022-2025

Page top