Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ hai, 21/01/2019

Uỷ ban kiểm tra Đảng Ủy Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 – 4 năm liền hoàn thành xuất sắc công tác kiểm tra, giám sát

Được Đảng ủy Công ty phân công nhiệm vụ kiểm tra giám sát trong toàn Đảng bộ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (UBKT) đã thực hiện và hoàn thành tốt Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty trong bốn năm liền 2015, 2016, 2017 và 2018.

Ngày 15 tháng 01 năm 2019 Đảng ủy Khối doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (ĐUK) đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tại Hội nghị này UBKT Đảng ủy Công ty đã vinh dự được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen do đã đạt thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018”. 

UBKT2018 01

Các UBKT được nhận giấy khen năm 2018 trong Đảng bộ Khối

Như vậy cùng với các năm 2015, 2016 và 2017 UBKT đã vinh dự được Đảng ủy Khối tặng Giấy khen do đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong 4 năm liền 2015, 2016, 2017 và năm 2018.

UBKT đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phối hợp kiểm tra, giám sát của các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc. Hơn 04 năm qua, UBKT Đảng ủy đã chủ động phối hợp với các Chi ủy, Chi bộ trực thuộc, tham mưu giúp Cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn nhiệm kỳ và hàng năm kịp thời, đúng quy định; tham mưu triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành ủy, ĐUK, BTV và BCH Đảng bộ Công ty liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát.

UBKT2018 02

Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

Tiếp tục thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của UBKT Đảng ủy Công ty năm 2019, Chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Khối năm 2019 và Chương trình kiểm tra giám sát của BTV Đảng ủy Khối năm 2019, UBKT Đảng ủy Công ty sẽ triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 đến các Chi bộ trực thuộc trong Quý 1 năm 2019 để thực hiện.

Lưu Trí Hiếu

Page top