Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3

Khách hàng: Ban QLDA nhiệt điện 3
Địa điểm Tỉnh Trà Vinh
Công suất: 1200 MW
Thời gian hoàn thành: 2016

Thông tin dự án

Tháng 7 năm 2011, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 đã ký hợp đồng với Ban Quản lý dự án nhiệt điện 3 hợp đồng dịch vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, thẩm tra và phê duyệt TKBVTC và hỗ trợ quản lý dự án thuộc dự án nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 với giá trị hợp đồng là 53.884.725.000 đồng.

TÓM TẮT VỀ CÔNG TRÌNH

Tổng quát:

Công trình nhà máy điện Duyên Hải 3, bao gồm việc lắp đặt 2 tổ máy nhiệt điện ngưng hơi đốt than, công suất mỗi tổ khoảng 600MW, cấu hình 01 lò hơi + 01 tuabin + 01 máy phát cùng với các hệ thống thiết bị phụ cần thiết kèm theo, đấu nối điện với hệ thống điện quốc gia qua cấp điện áp 500kV (Sân phân phối 220/500kV của TTĐL không thuộc phạm vi của dự án NMĐ Duyên Hải 3, do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm Chủ đầu tư), một số hạng mục dùng chung cho các dự án Duyên Hải 3, Duyên Hải 2 và các hạng mục khác.

Tư vấn được chọn sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật đối với công tác: Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành hai tổ máy cùng các trang thiết bị phụ trợ và các hạng mục như đề cập ở trên.

Tổ máy số 1 dự kiến sẽ được đưa vào vận hành thương mại sau 46 tháng, tổ máy số 02 và hoàn thiện toàn bộ nhà máy sau 50 tháng kể từ ngày Hợp Đồng EPC có hiệu lực.

Mô tả địa điểm:

Nhà máy điện Duyên Hải 3 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải đặt tại Ấp Mù U, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cách thị xã Trà Vinh khoảng 45km về hướng Đông Nam;

Hợp đồng xây dựng công trình (Hợp đồng EPC)

Công trình bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các phạm vi công việc sau:

  • Phần xây dựng: bao gồm công tác xử lý nền, công tác móng cọc cho toàn bộ nhà máy như: ống khói, gian máy chính, toà nhà điều khiển và các công trình hạ tầng cơ sở và phụ trợ khác, …
  • Phần thiết bị: bao gồm thiết kế, chế tạo và mua sắm, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu đưa vào vận hành các hệ thống thiết bị

Tiến độ dự án:

Dự án sẽ được hoàn thành đúng thời hạn để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Các mốc thời gian và tiến độ dự kiến như sau:

Hạng mục Thời gian hoàn thành
(a) Khởi công và bàn giao mặt bằng Quý IV năm 2011
(c) Hoàn thành tổ máy 01 Quý IV năm 2015
(d) Hoàn thành tổ máy 02 và toàn bộ công trình Quý II năm 2016

 

Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu này dự kiến là 74 tháng (tương ứng với 50 tháng xây dựng công trình và 24 tháng bảo hành của hợp đồng EPC nhà máy điện Duyên Hải 3). Tuy nhiên, nhiệm vụ Tư vấn sẽ kéo dài cho đến khi tất cả các khiếu nại/tồn tại được giải quyết và phát hành Chứng chỉ Chấp nhận cuối cùng về hoàn thành hợp đồng EPC.

Nhà thầu Tư vấn cần xem xét, đệ trình công tháng và giá cả hợp lý dựa trên các yêu cầu nêu trên.

Nguồn tài chính cho dịch vụ Tư vấn:

Nguồn vốn đầu tư xây dựng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam thu xếp.

Tên cơ quan quản lý dự án:

  • Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3 sẽ thay mặt Chủ đầu tư – EVN quản lý dự án Nhà máy điện Duyên Hải 3.

Thời gian, tiến độ thực hiện :

Thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu này là 74 tháng (tương ứng với 50 tháng xây dựng công trình và 24 tháng bảo hành của hợp đồng EPC nhà máy điện Duyên Hải 3). Tuy nhiên, nhiệm vụ Tư vấn sẽ kéo dài cho đến khi tất cả các khiếu nại/tồn tại được giải quyết và phát hành Chứng chỉ Chấp nhận cuối cùng về hoàn thành hợp đồng EPC.

Dịch vụ Tư vấn bắt đầu thực hiện ngay sau khi khởi động hợp đồng EPC NMNĐ Duyên Hải 3.

Page top