Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel

DỰ ÁN THANGLONG WIND (THE KEGA OFFSHORE WIND PROJECT)

Khách hàng: Enterprize Energy Pte. Ltd.
Địa điểm: Tỉnh Bình Thuận
Công suất: 2400MW
Thời gian hoàn thành: 2019

Thông tin dự án

Dự án ThangLong Wind (điện gió ngoài khơi Kê Gà) được đầu tư bởi tổ hợp các công ty về năng lượng, đứng đầu là tập đoàn Enterprize Energy Group.

EVNPECC3 là đơn vị tư vấn lập phương án khảo sát, tư vấn thiết kế và đang triển khai lập báo cáo bổ sung quy hoạch. Với tổng diện tích khảo sát là 2.800 km2, trong đó diện tích khảo sát để phát triển trang trại điện gió khoảng 2.000 km2. Vị trí dự án được đầu tư xây dựng ngoài khơi cách bờ biển Bình Thuận (mũi Kê Gà) khoảng 30-50km, với tiềm năng tốc độ gió bình quân 9,5m/s; được sử dụng một trong những công nghệ tiên tiến nhất thế giới hiện nay, mỗi tuabin gió có công suất từ 9,5 MW do Mitsubishi Vestas Offshore Wind (MVOW) cung cấp. Giai đoạn đầu sẽ đưa vào hoạt động 600MW và phát triển đầy đủ với tổng công suất 3.400MW – Ông Thái Tuấn Tài Chủ tịch HĐQT EVNPECC3 chia sẻ.

Ông Ian Hatton, Chủ tịch  Tập đoàn Enterprize Energy (EE) phát biểu “với mong muốn phát triển lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam nhằm góp phần giảm phát khí thải trong ngành năng lượng, xây dựng môi trường xanh cho các thế hệ tương lai ở Việt Nam và thế giới… ông gởi lời cảm ơn đến Chính phủ Việt Nam, các cơ quan hữu quan đã tạo điều kiện để Enterprize Energy triển khai và thực hiện dự án này”.

Ngày 25/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2068/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung chính của Chiến lược là khuyến khích huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội bền vững. Trên chủ trương này, dự án ThangLong Wind – Khu vực ngoài khơi mũi Kê Gà, Bình Thuận, đã được Tập đoàn Enterprize Energy khai thác và phát triển.

Ngày 6/6/2019 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến chỉ đạo về phương án khảo sát chi tiết dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà, Bình Thuận. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương xem xét, quyết định về việc thông qua phương án khảo sát của tập đoàn Enterprize Energy (EE) và cho phép EE thực hiện khảo sát theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 621/VPCP – QHQT ngày 22/01/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 12/6/2019 Bộ Công thương đã có văn bản số 4148/BCT-ĐL chấp thuận việc thực hiện khảo sát, nghiên cứu và đầu tư xây dựng đối với dự án điện gió ngoài khơi mũi Kê Gà đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển lĩnh vực năng lượng gió ngoài khơi (the offshore wind) tại Việt Nam.

Page top