Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
Thứ hai, 13/08/2012

Lễ ký HĐ dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng NMNĐ DUYÊN HẢI 3 mở rộng

Thực hiện chủ chương đa dạng hoá các nhà máy nhiệt điện sử dụng các nguồn nhiên liệu khác nhau tránh phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nhiên liệu khí, ngày 23/7/2012, tại văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng “dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3- mở rộng giữa Ban QLDA Nhiệt điện 3 và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3- mở rộng có công suất (1x600MW) được quy hoạch nằm trong tổng thể Trung tâm điện lực  Duyên Hải – Trà Vinh qui mô tổng công suất khoảng 4.200MW gồm các nhà máy điện đốt than: NMĐ Duyên Hải 1: 2x600MW; NMĐ Duyên Hải 2: 2x600MW và NMĐ Duyên Hải 3: 2x600MW.

Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống, lò than phun, được đấu nối lên cấp điện áp 500kV, tổng mức đầu tư khoảng 870 triệu USD và dự kiến hoàn thành vào năm 2019. 

img00001

Lễ ký hợp đồng

image0002

Bản đồ vị trí nhà máy

Nguyễn Văn Long

Page top