Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ năm, 20/08/2015

Chủ đề văn hóa tháng 8 – Văn hóa ứng xử với pháp luật và xã hội

vh 08

Chủ đề: Văn hóa ứng xử với pháp luật và xã hội

Văn hóa có một ảnh hưởng không thể phủ nhận đối với pháp luật. Văn hóa chính là cuộc sống, do đó, việc xây dựng pháp luật, theo lẽ tự nhiên, phải dựa trên những kinh nghiệm văn hóa, tức là pháp luật phải có khả năng biến thành văn hóa để điều chỉnh cuộc sống.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Công ty cổ phần xây dựng 3 đã đúc kết nên những giá trị cốt lõi trong mối quan hệ với pháp luật và xã hội bằng Quy tắc ứng xử hướng đến hoàn thiện việc ứng xử cho mỗi chúng ta.

Tất cả các thành viên PECC3 phải nắm vững và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước Việt Nam và luật pháp quốc gia mà Công ty có hoạt động kinh doanh. Nói chung là phát huy tinh thần hợp tác tốt với các cấp chính quyền.

Chúng ta phải tôn trọng qui định riêng và luôn thẳng thắn, hợp tác và trung thực trong giao tiếp với các viên chức cơ quan công quyền. Nhân viên PECC3 phải luôn nhớ rằng việc giao tiếp dù vô ý hay cố ý làm sai lệch bản chất sự việc với viên chức tại các cơ quan pháp luật đều có thể làm thiệt hại đến uy tín và lợi ích Công ty.

Bên cạnh tuân thủ các qui định luật pháp thì việc phát triển một cách có trách nhiệm và mang lại lợi ích cho cộng đồng là mục tiêu phát triển bền vững của Công ty chúng ta.

Suốt nhiều năm qua, các thành viên PECC3 rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội như quyên góp giúp đỡ các nạn nhân thiên tai, những người thương tật, người nghèo, tham gia cứu hộ cứu nạn tại địa phương nơi làm việc…

Trong ứng xử với xã hội, điều tối quan trọng phải nhớ là phải tuyệt đối tôn trọng tập quán, tôn giáo tín ngưỡng của địa phương tại nơi có dự án của Công ty.

Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương trong việc giữ gìn an ninh trật tự nơi công ty đóng trụ sở cũng như nơi công ty thực hiện dự án.

Tuyệt đối không hành động hoặc ủng hộ các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường mà phải luôn luôn trao đổi, hợp tác, chia sẻ thông tin với khách hàng và cộng đồng vì sự phát triển bền vững của Công ty nói riêng và xã hội nói chung.

IFrame
Page top