Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ hai, 25/05/2020

Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động cho người lao động năm 2020

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng điện 3 (PECC3) phối hợp cùng Viện khoa học An toàn vệ sinh lao động thành phố Hồ Chí Minh (SOSHI) tổ chức buổi huấn luyện an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động tại công ty.

atld 001

Nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức, rèn luyện kỹ năng an toàn, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và xây dựng văn hóa an toàn cho người lao động tại công ty. PECC3 đã phối hợp cùng SOSHI tổ chức buổi huấn luyện ATVSLĐ vào buổi sáng ngày 21/05/2020. Trong chương trình huấn luyện, người lao động PECC3 được chia ra làm 4 nhóm đối tượng:- Nhóm 1: Lãnh đạo công ty- Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động- Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động- Nhóm 4: Những đối tượng còn lại

Nội dung buổi huấn luyện VSATLĐ bao gồm:

Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định  về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động.- Nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố.- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân.- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

atld 002

 Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ tạo tiền đề cho công ty phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, người lao động có cơ hội phát triển toàn diện, làm việc có hiệu quả cao, làm chủ bản thân, làm chủ khoa học kỹ thuật, không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sức khỏe được đảm bảo.

Duy Khanh

Page top