Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ ba, 30/05/2023

Dự án Nhà máy điện gió Kon Plong – Khai thác tiềm năng năng lượng gió của tỉnh Kon Tum

Kon Tum là một tỉnh có tiềm năng năng lượng gió tương đối tốt tại Việt Nam, tốc độ gió trung bình toàn tỉnh đạt khoảng 6,93 m/s với mật độ năng lượng trung bình khoảng 503 W/m2, tập trung chủ yếu ở khu vực huyện miền núi phía Đông và Đông Bắc, đặc biệt là huyện Kon Plông.

Để khai thác năng lượng gió của tỉnh Kon Tum, Công ty TNHH Năng lượng gió Kon Plong chuẩn bị đầu tư xây dựng Nhà máy điện gió Kon Plong công suất 103,5MW (bao gồm 25 turbine gió và các hạng mục công trình phụ trợ) thuộc địa bàn thị trấn Măng Đen, xã Măng Cành và Ngọc Tem huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.

1 1
Dự kiến mặt bằng bố trí các hạng mục công trình của dự án

Với bề dày kinh nghiệm trong công việc chuẩn bị báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các công trình điện, giúp chủ đầu tư có được quyết định phê duyệt ĐTM đúng quy định, đúng tiến độ, hoàn thiện thủ tục pháp lý phê duyệt dự án đầu tư; PECC3 đã được Công ty TNHH Năng lượng gió Kon Plong tin tưởng giao nhiệm vụ lập báo cáo ĐTM của dự án Nhà máy điện gió Kon Plong để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.

Trong quá trình triển khai lập báo cáo ĐTM cho dự án, PECC3 đã nhận diện đầy đủ các tác động tiềm tàng của dự án, từ đó đề xuất Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định và thực hiện các biện pháp thích hợp để giảm thiểu các tác động đến môi trường và kinh tế xã hội.

PECC3 đã đánh giá các tác động tích cực của dự án như: góp phần tăng cường nguồn điện phát triển KTXH, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, khai thác tài nguyên gió là dạng “năng lượng xanh”, “năng lượng sạch”, góp phần tiết kiệm việc sử dụng nguồn nhiên liệu hoá thạch, giảm lượng phát thải khí nhà kính gây biến đổi khí hậu toàn cầu; đề xuất Chủ dự án kiến nghị các cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thiện các thủ tục pháp lý, sớm được xây dựng, hoàn thành và đi vào vận hành.

Page top