Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ tư, 03/02/2021

Đào tạo kiến thức về PMP (Quản lý dự án chuyên nghiệp)

Ngày 01/03/2021, tại Văn phòng Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 đã có buổi đào tạo nội bộ kiến thức về Quản lý dự án chuyên nghiệp (PMP).

1
2

Lãnh đạo PECC3 rất quan tâm, chú trọng việc đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp – sáng tạo – hiệu quả, phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ và kết quả hoàn thành dự án. Vì vậy trong năm 2021, PECC3 đặt mục tiêu đào tạo kiến thức về Quản lý dự án chuyên nghiệp cho toàn hệ thống, đồng thời gia tăng số lượng kỹ sư đạt được chứng chỉ PMP.

Nội dung khóa học PMP gồm 10 lĩnh vực kiến thức: Quản lý dự án tích hợp (hợp nhất); Quản lý công việc dự án; Quản lý tiến độ; Quản lý chi phí; Quản lý nguồn lực; Quản lý rủi ro; Quản lý chất lượng; Quản lý mua sắm; Quản lý giao tiếp và Quản lý các bên liên quan. Nội dung đào tạo được cung cấp bởi PMI – Viện quản lý dự án Hòa Kỳ. Đây là đơn vị đã cấp khoảng 1,6 triệu chứng chỉ các loại về Quản lý dự án và Quản lý kế hoạch đầu tư, chương trình đầu tư.

3

Ông Thái Tuấn Tài (giữa) – Chủ tịch HĐQT PECC3 trực tiếp cùng các Trưởng đơn vị tham dự buổi chia sẻ đào tạo nội bộ 

Năm 2020, PECC3 đã có 05 nhân sự đạt chứng chỉ PMP. Với tinh thần học hỏi – phát triển, trong năm 2021, toàn bộ nhân viên PECC3 theo kế hoạch sẽ được đào tạo kiến thức PMP đầy đủ.

Bài viết: Bảo Hoàng

Ảnh: Duy Khanh

Page top