Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3 - Giải pháp tốt nhất cho lựa chọn tốt nhất
Chọn ngôn ngữ:
cancel
Thứ hai, 19/10/2020

Bản tin pháp luật Số 1 – Tháng 10/2020

Bản tin pháp luật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam được phát hành 02 số trong 01 tháng. Bản tin pháp luật cung cấp nội dung chính các văn bản QPPL mới ban hành có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản lý điều hành của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Pháp chế – Tập đoàn Điện lực Việt Nam (SĐT: 04.66946320)

DZ220kV%20Pleiku%202%20 %20An%20Kh%C3%AA%201

Trong số này:

1.Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
2.Quyết định số 30/2020/QĐ-TTg ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Quốc hội chuyển đến ban hành kèm theo Quyết định số 33/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017.
3.Quyết định số 1494/QĐ-TTg ngày 02/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng.
4.Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.​

Xem chi tiết bản tin​ hoặc tải về trong file đính kèm​. Tại đây.

Nguồn: EVN

Page top