Trang Chủ Sự Kiện - Đoàn Thể Hoạt Động Đoàn Thể Hình ảnh lễ hội trung thu năm 2009

Hình ảnh lễ hội trung thu năm 2009

Một số hình ảnh lễ hội trung thu, được tổ chức cho con em CBNV của công ty.